ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kısa Mesaj (SMS) Gönderisi

SORGU TABLOSU : PostingEntrySMS
HASH DEĞERİ : 6009251056880570000L
SINIF : com.gtech.bs.post.wp.WPPostingEntrySMS
VERİ SINIFI : PostingEntry
TABLO : C_NPOSTENTRY