ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim İş Emri

SORGU TABLOSU : ProductionOrderLine
HASH DEĞERİ : -4849711789450750000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionOrderLine
VERİ SINIFI : ProductionOrderLine
TABLO : P_ORDERLINE