ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Alanı Kullanıcısı

SORGU TABLOSU : EInvoiceWorkspaceUser
HASH DEĞERİ : 1760998348689300000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wps.ServerWPEInvoiceWorkspaceUser
VERİ SINIFI : EInvoiceWorkspaceUser
TABLO : EF_WORKSPACEUSR