ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal İşlem Fişi

SORGU TABLOSU : FinVoucher
HASH DEĞERİ : -4387638720710200000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinVoucher
VERİ SINIFI : FinVoucher
TABLO : F_FINVOUCHER