ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşlem Merkezi Grubu

SORGU TABLOSU : ProductionWorkCenterGroup
HASH DEĞERİ : -4210449105502360000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionWorkCenterGroup
VERİ SINIFI : ProductionWorkCenterGroup
TABLO : P_WORKCENTERGROUP