ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcama Amacı

SORGU TABLOSU : HrExpensePurpose
HASH DEĞERİ : -7251957520831400000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrExpensePurpose
VERİ SINIFI : HrExpensePurpose
TABLO : HR_EXPPURPOSE