ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Nitelik Öğesi

SORGU TABLOSU : TypeEnumerationItem
HASH DEĞERİ : 4454788397536090000L
SINIF : com.gtech.relax.system.wps.ServerWPTypeEnumerationItem
VERİ SINIFI : TypeEnumerationItem
TABLO : G_TYPENUMITEM