ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İzin Hakediş Kaydı

SORGU TABLOSU : PrVacationAccrualLine
HASH DEĞERİ : 3712155805917870000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrVacationAccrualLine
VERİ SINIFI : PrVacationAccrualLine
TABLO : HR_PRVACACC