ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Bilgisi Kod Tanımı

SORGU TABLOSU : MedProductIntelCode
HASH DEĞERİ : -6350316058790080000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPMedProductIntelCode
VERİ SINIFI : MedProductIntelCode
TABLO : X_BIEMGENPRODCODE