ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kullanıcı EBYS Yetkisi

SORGU TABLOSU : EbysRightForUser
HASH DEĞERİ : 8940464052264700000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysRightForUser
VERİ SINIFI : EbysRightForUser
TABLO : DMS_USERRIGHT