ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Bilgi Kaydı

SORGU TABLOSU : JbpmProcessInfoRecord
HASH DEĞERİ : 6264898027102660000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPJbpmProcessInfoRecord
VERİ SINIFI : JbpmProcessInfoRecord
TABLO : JBPM5_INFORECORDLOG