ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ITSItemDispatchBase

SORGU TABLOSU : ITSItemDispatchAll
HASH DEĞERİ : -4940186580615470000L
SINIF : com.gtech.its.wp.WPITSItemDispatchAll
VERİ SINIFI : ITSItemDispatchBase
TABLO : ITS_DISPATCH