ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Reçete Sürümü

SORGU TABLOSU : ProductionBomVersion
HASH DEĞERİ : -7543022183064220000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionBomVersion
VERİ SINIFI : ProductionBomVersion
TABLO : P_BOMREV