ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kişisel Spam Filtresi

SORGU TABLOSU : JamesPersonalSpamFilter
HASH DEĞERİ : -372578360318989000L
SINIF : com.gtech.bs.wps.ServerWPJamesPersonalSpamFilter
VERİ SINIFI : JamesSpamFilter
TABLO : C_JAMESSPAMFLT