ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Sevkiyat Kodu

SORGU TABLOSU : FinPartyShipmentCode
HASH DEĞERİ : 1144754875498830000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinPartyShipmentCode
VERİ SINIFI : FinPartyShipmentCode
TABLO : F_PARTYSHIPCODE