ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dil Tanımı

SORGU TABLOSU : Language
HASH DEĞERİ : -1067345519546920000L
SINIF : com.gtech.relax.global.wps.ServerWPLanguage
VERİ SINIFI : Language
TABLO : G_LANGUAGE