ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Tedarikçisi

SORGU TABLOSU : StockItemSupplier
HASH DEĞERİ : 6120342262987910000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPStockItemSupplier
VERİ SINIFI : StockItemSupplier
TABLO : L_ITEMVENDOR