ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastane Ziyareti

SORGU TABLOSU : WorkReportHospital
HASH DEĞERİ : 2295178231267020000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkReportHospital
VERİ SINIFI : WorkReportHospital
TABLO : P_WORKREPHOSP