ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Fiş Maliyet Eşlemesi

SORGU TABLOSU : StockItemCostBind
HASH DEĞERİ : -218715113173148000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemCostBind
VERİ SINIFI : StockItemCostBind
TABLO : I_ITEMCOSTBIND