ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Defter Müteselsil Belge No Şablonu

SORGU TABLOSU : LedgerDocNumberTemplate
HASH DEĞERİ : 9153959508320970000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerDocNumberTemplate
VERİ SINIFI : LedgerDocNumberTemplate
TABLO : E_GLDOCNUMTEMPL