ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gelir Vergisi Dilimi

SORGU TABLOSU : PrIncomeTaxRange
HASH DEĞERİ : 3404157571609510000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrIncomeTaxRange
VERİ SINIFI : PrIncomeTaxRange
TABLO : HR_INTAXRANGE