ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Tanımı

SORGU TABLOSU : MedProduct
HASH DEĞERİ : 3093784188497650000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPMedProduct
VERİ SINIFI : MedProduct
TABLO : P_MEDPRODUCT