ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Faturası Satırı

SORGU TABLOSU : InvoiceLinePurchaseForListing
HASH DEĞERİ : 8522598029368490000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPInvoiceLinePurchaseForListing
VERİ SINIFI : InvoiceLine
TABLO : L_INVOICELINE