ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura Grubu

SORGU TABLOSU : InvoiceVoucherGroup
HASH DEĞERİ : 8574269378283560000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPInvoiceVoucherGroup
VERİ SINIFI : InvoiceVoucherGroup
TABLO : L_INVOICEGROUP