ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İzin Sınıfı

SORGU TABLOSU : HrVacationClass
HASH DEĞERİ : 5137373466037870000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrVacationClass
VERİ SINIFI : HrVacationClass
TABLO : HR_VACATIONCLASS