ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış Siparişi Satırı

SORGU TABLOSU : OrderLineSalesForListing
HASH DEĞERİ : -4395258290051460000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPOrderLineSalesForListing
VERİ SINIFI : OrderLine
TABLO : L_ORDERLINE