ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - Muhtasar SGK (1003B)

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataMuhatasarSgk2
HASH DEĞERİ : 5249102010100720000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerGlFormDataMuhatasarSgk2
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA