ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yetkinlik

SORGU TABLOSU : HrPersonnelCompetency
HASH DEĞERİ : -2436505375660920000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPersonnelCompetency
VERİ SINIFI : HrPersonnelCompetency
TABLO : HR_COMPETENCY