ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Seçenek Listesi

SORGU TABLOSU : ProcessEnumerationList
HASH DEĞERİ : 2552211311960460000L
SINIF : com.gtech.process.ui.wp.WPProcessEnumerationList
VERİ SINIFI : ProcessEnumerationList
TABLO : JBPM5_ENUMLIST