ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Rapor Kısayol Grubu

SORGU TABLOSU : ReportGroup
HASH DEĞERİ : 223468820412536000L
SINIF : com.gtech.workbench.global.WPReportGroup
VERİ SINIFI : ReportGroup
TABLO : G_REPGROUP