ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

SGK Belge Türü

SORGU TABLOSU : PrSocialSecurityDocType
HASH DEĞERİ : -5440686608358080000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrSocialSecurityDocType
VERİ SINIFI : PrSocialSecurityDocType
TABLO : HR_SSDOCTYPE