ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliklinik

SORGU TABLOSU : GenCodePolyclinic
HASH DEĞERİ : -1160222314584150000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodePolyclinic
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE